Firma JT-PROJEKT prowadzi działalność w zakresie wykonywania wszelkich opracowań związanych ze środowiskiem naturalnym, wynikających z aktualnych przepisów prawnych oraz  pośredniczy między przedsiębiorcami a administracją samorządową w tym zakresie. W szczególności udziela pomocy na etapie  przygotowania do realizacji inwestycji.

Firma mieści się w Olkuszu oraz posiada oddział w Koszalinie. Działa na terenie całego kraju.

Zlecane prace są wykonywane w oparciu o aktualne przepisy prawa i nowatorskie rozwiązania techniczne.

Fachowość, specjalistyczne programy komputerowe i sprzęt pomiarowo-badawczy   gwarantuje rzetelność, profesjonalizm wykonania, niskie ceny oraz szybką realizację powierzonych zadań.

 

JT-PROJEKT to także rzetelne doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń sektorowych oraz sporządzania raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i geofizycznych.